Skip to content

Wetboek van Strafrecht (Regels)

Artikel 1

 1. Bij veranderingen van een wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte de gunstigste bepalingen toegepast.
 2. Het is voor een staff-lid niet toegestaan om mee te beslissen over een zaak die over hunzelf, vrienden en/of familie gaat. Dit om te versterken dat een zaak op een eerlijke en rechtvaardige manier behandeld wordt.
 3. Indien er tegen staff gelogen wordt en dit met hard bewijs bewezen wordt, door bijvoorbeeld logbestanden, kan er gekozen worden de straf te verzwaren.

Artikel 2

 1. De straffen zijn:
  1. Mondelinge waarschuwingen
  2. Schriftelijke waarschuwingen
  3. Gevangenisstraf (ban)
  4. Kicks
  5. Geldboetes
 2. Bij een eerste overtreding kan er voor gekozen worden in plaats van een Schriftelijke waarschuwing (Categorie 1) een Mondelinge waarschuwing uit te delen. Hierbij wordt ook gecontroleerd of de persoon daadwerkelijk de regels heeft gelezen en deze begrijpt.
 3. Een mondelinge waarschuwing dient in een notitie bij deze persoon aangegeven te zijn, anders is deze niet geldig.
 4. Het omzeilen van een straf zal resulteren in een straf volgens categorie 7
 5. Bans worden uitgedeeld op basis van je GTA licentie, dus speel je op de GTA licentie van iemand anders en wordt je gebant, dan is de andere persoon met dezelfde licentie ook verbannen.

Artikel 3

 1. De straffen zijn onderverdeeld in zes categorieën:

  • Categorie 1: 1 cat. 1 waarschuwing (max 3 waarschuwingen, de 4e waarschuwing wordt vervangen met een cat. 2)
  • Categorie 2: een ban van maximaal 1 dag
  • Categorie 3: een ban van maximaal 2 dag
  • Categorie 4: een ban van maximaal 3 dagen
  • Categorie 5: een ban van maximaal 1 week
  • Categorie 6: een ban van maximaal 1 maand
  • Categorie 7: permanente ban
 2. De straffen van categorie 5, 6 en 7 worden preventief uitgedeeld, dus bij betrapping van een dergelijke overtreding wordt de straf per direct uitgevoerd. Deze straf zal naderhand besproken worden binnen de Hoge Raad en waar toepasselijk ondervonden aangepast.

  Dit om eventuele verdere schade te beperken terwijl er gekeken wordt wat er precies gebeurt is.

 3. Er kan door een stafflid gekozen worden om straffen te verhogen en/of te verlagen op basis van de context, situatie of eerdere straffen/waarschuwingen van de overtreder in kwestie. Wanneer je het niet eens bent met een oordeel van een stafflid kan je hiervoor een ticket aanmaken.

 4. Naast deze categorieën is het ook mogelijk kicks te geven als straf. Dit zal vooral als middel gebruikt worden om schade te voorkomen tot iemand met machtiging om te bannen aanwezig is, of om aandacht van een speler te krijgen.
 5. Bij een categorie 1 straf komt naast de waarschuwing ook een taakstraf van 50 taken.

Artikel 4

 1. Hij die opzettelijk een roleplay van zeer slechte kwaliteit uitspeelt wordt gestraft volgens de 1e categorie.
 2. De overtreding vermeld in het eerste lid staat bekend als “FailRP”

Artikel 5

 1. Hij die op iemand inrijdt met de intentie deze persoon te vermoorden of zijn voertuig bewust als wapen gebruikt, zal gestraft worden volgens de 1e categorie.
 2. De overtreding vermeld in het eerste lid staat bekend als “VDM”
 3. Als een slachtoffer moedwillig aan wordt gereden door een dader die boven de 30 km/u rijdt zal er vanuit gegaan worden dat de dader de intentie heeft om het slachtoffer te vermoorden. Dit betekent echter niet dat alles onder de 30 km/u niet met de intentie om te vermoorden is en dit kan alsnog bestraft worden indien dit overduidelijk is met de intentie om iemand te vermoorden.

Artikel 6

 1. Hij die zonder een geldige reden een persoon moedwillig van het leven beroofd zal gestraft worden volgens de 1e categorie.
 2. Deze straf kan meerdere malen gegeven worden indien er meer dan één persoon van het leven beroofd is.
 3. De overtreding vermeld in het eerste lid staat bekend als “RDM”

Artikel 7

 1. Hij die gebruik maakt van software/hulpmiddelen van derde partijen om profijt te krijgen in het spel (cheats) zal bestraft worden volgens de 7e categorie.
 2. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere een chrossair en of cheats

Artikel 8

 1. Hij die moedwillig een bug en/of exploit misbruikt om hier voor zichzelf of anderen profijt te behalen, ongeacht in welke middelen, zal per direct gestraft worden volgens categorie 5
 2. Wanneer het om bedragen gaat hoger dan €50.000,- zal de straf genoemd in lid 1 verhoogd worden naar de 6e categorie.
 3. Wanneer het om bedragen gaat hoger dan €100.000,- zal de straf genoemd in lid 1 en lid 2 verhoogd worden naar de 7e categorie.
 4. De bedragen zoals genoemd in lid 2 en lid 3 zijn ook van toepassing voor voorwerpen, hiervoor zal dan de waarde van deze voorwerpen worden getaxeerd.
 5. De bedragen en/of materialen zullen per direct teruggegeven worden aan de hoge raad en deze dient deze per direct te vernietigen.
 6. Naast de in lid 1, 2 en 3 genoemde straffen zal de overtreder ook 25% van de waarde extra terug moeten betalen.

Artikel 9

 1. Hij die moedwillig Roleplays van andere spelers verstoord zal gestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 2. Als je voertuigen achterlaat op verwijder cirkels of andere cirkels blokkeert met je voertuig dan wordt dit ook gezien als roleplay verstorend gedrag.
 3. Indien de overtreder na de straf genoemd in lid 1 nog niet ophoudt met het verstorend gedrag kan er gekozen worden de overtreder te bestraffen volgens categorie 2.

Artikel 10

 1. Informatie verkregen buiten uw karakter om (alle informatie die niet verkregen door jouw karakter binnen FiveM) mag niet gebruikt worden door uw karakter.
 2. Het feit beschreven in lid 1 staat bekend als “meta-gaming”
 3. Indien de regel in lid 1 overtreden wordt wordt dit bestraft met een straf volgens de 1e categorie.
 4. Voor communicatie over lengte in game kun je een telefoon en/of portofoon gebruiken welke je in de telefoon winkel kunt kopen.
 5. Bij het gebuik van een portofoon systeem in welke form dan ook dient de persoon die praat ook ingame te horen te zijn.
 6. Het feit beschreven in lid 5 staat bekend als "meta-gaming" en zal worden bestraft worden met een 1e categorie straf

Artikel 11

 1. Er wordt geacht dat de kleding wordt gedragen die is verstrekt door de baas voor het uitvoeren van het beroep. Wordt dit niet gedaan, zal er gestraft worden met een straf volgens de 2e categorie.
 2. Hij die als niet ambtenaar kleding draagt van één van de overheids banen zal gestraft worden met een straf volgens de 2e categorie.
 3. Indien dit de eerste keer is dat de overtreder van lid 1 of 2 deze overtreding begaat zal er een mondelinge waarschuwing gegeven worden, in plaats van een categorie 2 straf.
 4. Onder ambtenaar vallen de mensen in dienst bij één van de volgende instanties:
  • Politie
  • Ambulance
  • ANWB
  • Staffkleding

Artikel 12

 1. Hij die moedwillig ambtenaren uitlokt met de intentie deze te irriteren en/of bezig te houden zal bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 2. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “cop-baiting”

Artikel 13

 1. Hij die in welk middel dan ook meer dan 3 berichten per 10 seconden of 10 berichten per 60 seconden stuurt, zal bestraft worden met een straf volgens categorie 1.
 2. Indien dit bij meldkamers wordt gedaan zal de straf verhoogd worden naar een straf volgens categorie 2.
 3. De overtreding beschreven in lid 1 staat bekend als “spam”

Artikel 14

 1. Hij die tijdens een roleplay moedwillig de game verlaat zonder een geldige reden, en niet binnen een periode van 5 minuten terug is, zal bestraft worden met een straf volgens de 2e categorie.
 2. Het is de bedoeling als men de game wil verlaten tijdens een roleplay er voor te zorgen dat de mensen die deelnemen aan de roleplay hiervan op de hoogte zijn. Probeer het eerst in voice mee te delen, dan met een “/me” bericht
 3. Nadat de persoon die de roleplay verlaten heeft weer is ingelogd wordt er van deze persoon verwacht de roleplay zo snel mogelijk te hervatten.
 4. Onder de overtreding van lid 1 valt ook het vermijden van een roleplay d.m.v. het gebruik van glitches. Val je bijvoorbeeld door de map na het inloggen terwijl je in de cel zit bij het politiebureau wordt er van je geacht je per direct weer te melden op het politiebureau.
 5. De periode van 10 minuten, zoals benoemd in lid 1, is bedoeld om een persoon de mogelijkheid te bieden z’n situatie uit te leggen of weer bij zinnen te komen, het is niet de bedoeling hier misbruik van te maken, indien hier misbruik van gemaakt wordt zal er alsnog een straf volgens lid 1 gegeven worden.
 6. De overtreding beschreven in lid 1 staat bekend als “Combat Logging”

Artikel 15

 1. Hij die scheld met hedendaags relevante ziektes (kanker en dergelijke) of met racistische opmerkingen, of andere ongepaste opmerkingen, wordt gestraft met een straf volgens de 3e categorie.
 2. Bij een eerste overtreding kan ervoor gekozen worden een mondelinge waarschuwing te geven mits de context dit toestaat.
 3. Bij herhaalde overtredingen van lid 1 wordt de straf direct verhoogd naar de 6e categorie.

Artikel 16

 1. Er wordt van personen geacht realistisch rijgedrag aan te houden. Dus niet met circuit auto’s door de woestijn heen rijden met 100 km/u.
 2. Overtredingen van lid 1 worden bestraft volgens artikel 4 lid 1.
 3. Buiten de weg rijden mag mits dit met matige snelheid gedaan wordt en met een geschikt voertuig, pas hierbij dus ook de snelheid aan voor het type voertuig.
 4. De overtreding beschreven in lid 1 staat bekend als “GTA driving”

Artikel 17

 1. Hij die geen waarde hecht aan het leven van zijn karakter zal gestraft worden zal gestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 2. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “no value of life”
 3. Enkele voorbeelden hiervoor zijn:
  • zodra iemand een pistool op je richt binnen 50 meter en er geen beschutting is, blijf je staan en val je deze persoon niet aan. Binnen 10 meter kun je de persoon echter wel proberen aan te vallen. Aangezien anders de kans dat je neergeschoten wordt dusdanig groot is dat er vanuit kan worden gegaan dat je geen rekening houdt met je eigen leven.
  • Zodra iemand een mes trekt binnen 10 meter van je werk je mee, doe je dit niet ben je niet zuinig met je leven aangezien je dat bewust het risico neemt neergestoken te worden.
  • Elke andere vorm waarmee je bewust je eigen leven in een té groot gevaar brengt valt onder no value of life, echter zullen andere situaties minder hard gelden dan de bovengenoemde situaties. Dus gebruik je gezonde verstand om de situatie in te schatten.

Artikel 18

 1. Indien uw karakter dood is gegaan wordt er verwacht dat hij de laatste roleplay vergeten is.
 2. Bij een overtreding van de regel in lid 1 wordt de overtreder bestraft volgens artikel 10 lid 3.

Artikel 19

 1. Men dient een werkende microfoon te hebben in-game. Indien een persoon moedwillig weigert hieraan te voldoen zal hij bestraft worden volgens de 2e categorie.
 2. Voordat de straf zoals beschreven in lid 1 gegeven wordt zal een staff lid er alles aan doen contact te vinden met de desbetreffende persoon, door onder andere gebruik te maken van de in-game voice chat, ooc, /me en eventueel discord. Reageert de persoon op al deze middelen niet dan zal de persoon gekicked worden met de reden “We horen u niet, probeer aub uw microfoon werkend te maken.”

Artikel 20

 1. Er wordt van spelers verwacht de Nederlandse taal te beheersen. Indien iemand de Nederlandse taal niet beheerst is deze persoon niet welkom op de server.

Artikel 21

 1. Het overvallen/oplichten van mensen is verboden, dit mag alleen wanneer een persoon bezig is met criminele activiteiten.
 2. Het is geen enkele situatie toegestaan om geld van mensen hun bank te stelen.
 3. Met criminele activiteiten zoals vermeldt in lid 1 worden dingen met betrekking tot drugs, overvallen, witwassen etc bedoelt, dus niet dingen als verkeers overtredingen, dit betekent dus ook dat het overvallen van mensen die bijvoorbeeld met kippen slachten bezig zijn niet toegestaan is.
 4. Bij een overtreding van de wet in lid 1 wordt de persoon gestraft volgens de 1e categorie en wordt het geld teruggegeven aan het slachtoffer.
 5. Contant geld volgens lid 1 is geld wat de persoon op dat moment op zak heeft.
 6. Hou hiermee wel rekening dat het bij het vergrijp zoals beschreven in lid 1 niet de bedoeling is hiermee misbruik te maken van onwetendheid van mensen, dus vermijdt nieuwe spelers met oplichten.

Artikel 22

 1. Voor een ambtenaar in functie is het niet toegestaan zich bezig te houden met illegale bezigheden. Dit mag echter wel wanneer de persoon buiten dienst is.
 2. U bent als ambtenaar in functie als u niet buiten dienst bent.
 3. Voor ambtenaar geld de definitie zoals in artikel 11 lid 3 beschreven wordt.
 4. Indien een persoon de regel zoals beschreven in lid 1 overtreed wordt deze bestraft met een straf volgens categorie 1 en zal deze persoon ontslagen worden.
 5. Verder is het niet toegestaan om door de politie in beslag genomen objecten door te handelen naar spelers. Ditzelfde is ook van toepassing op alle andere overheids objecten.
 6. Bij een overtreding van de regel in lid 5 wordt de overtreder ontslagen en hiernaast bestraft volgens de 5e categorie.
 7. Onder overheids objecten vallen voorwerpen zoals: medkits, repair kits, politie geweren, enzovoort.
 8. Een ambtenaar buiten dienst mag geen politie wapens bij zich dragen deze dienen ter alle tijden na een dienst opgeborgen te worden in de wapenkluis. Bij overtreding van dit lid zal er gestraft worden volgens de 1e catogorie.
 9. Op artikel 22 lid 8 geld een uitzondering voor zogenoemde dsi leden "dienst speciale interventies" deze leden mogen wel hun wapens buiten dienst behouden.
 10. Een uitzondering op deze lid 1 is de politie bij deze is het niet toegestaan in en buiten dienst

Artikel 23

 1. Er wordt van mensen verwacht gebruik te maken van “/report” om overtredingen van regels te melden. Dit zodat de overtreder hiervan niet op de hoogte is en de eventuele roleplay hierdoor niet beïnvloed wordt.
 2. Bij een overtreding van de regel genoemd in lid 1 zal de persoon erop gewezen worden volgende keer gelieve “/report” te gebruiken of een ticket aan te maken in de TDA Discord.
 3. Het is als je een report maakt niet de bedoeling om dit in game te melden aan mensen en ook niet wanneer staff er is, wij kiezen zelf ons moment om aan te geven dat we aanwezig zijn en doen dit pas wanneer wij vinden dat we genoeg hebben gezien. Als je dus aangeeft dat je een report hebt gemaakt of wij meekijken zorgt dit er meestal voor dat er geen straffen door ons kunnen worden uitgedeeld.
 4. Het overtreden van lid 3 zal resulteren in een straf volgens de 2e categorie (1 dag ban).

Artikel 24

 1. Indien een persoon een wapen anders dan een pistool pakt wordt er van deze persoon verwacht dit aan te kondigen door middel van het commando “/me pakt wapen”
 2. Indien de regel zoals genoemd in lid 1 overtreden wordt, wordt dit bestraft met een straf volgens categorie 1.

Artikel 25

 1. Het gebruik van OOC is exclusief bedoeld voor het stellen van vragen over de server en/of GTA. Deze is niet bedoeld voor role-play gerelateerde zaken, gebruik hiervoor gelieve Twitter.
 2. Indien de regel zoals beschreven in lid 1 overtreden wordt zal dit, mits de persoon niet luistert na een mondelinge waarschuwing, bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 3. Voor informatie binnen roleplay kunt u naast Twitter ook de Deep Web, (in-game) SMS of voice chat gebruiken.

Artikel 26

 1. Je mag als je geen ambtenaar in dienst bent geen overheidsvoertuigen besturen.
 2. Hij die zich schuldig maakt aan het stelen van overheidsvoertuigen als beschreven in lid 1 zal bestraft worden met een straf volgens categorie 1.

Artikel 27

 1. Er wordt geacht van mensen geen gebruik te maken van baan voertuigen voor illegale bezigheden.
 2. Hij die de regel zoals beschreven in lid 1 overtreed zal bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie, hiernaast zal de overtreder ontslagen worden.
 3. Er wordt geacht dat er voor het uitvoeren van je baan het voerthuig wordt gerbruikt dat is verstrekt door de baas.

Artikel 28

 1. Het is verboden alt accounts aan te maken met de intentie het start bedrag over te schrijven naar het account waar normaal op gespeeld wordt.
 2. Hiernaast is het ook verboden om meer dan 3 alts aan te maken. Het aanmaken van meer dan 3 alts zal resulteren in het verwijderen van alle 3 de accounts. Wanneer er geld overgezet is zal hiernaast ook de straf zoals beschreven in lid 3 gegeven worden.
 3. Indien de regel zoals beschreven in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 7e categorie, hiernaast zullen alle accounts volledig verwijderd worden.

Artikel 29

 1. Het is niet toegestaan met voertuigen gebouwen te betreden.
 2. Bij het overtreden van de regel beschreven in lid 1 zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 30

 1. Het is niet toegestaan de automatische afk kick te ontzeilen.
 2. Hij die de regel zoals beschreven in lid 1 overtreedt zal bestraft worden met een straf volgens de 3e categorie.

Artikel 31

 1. Indien er een overval gestart is voordat een persoon het laadscherm geopend heeft is het voor deze politieagent niet toegestaan deel te nemen aan deze overval.
 2. Wanneer de regel zoals in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 3. De regel van lid 1 is niet van toepassing indien een persoon minder dan 5 minuten geleden de server verlaten is. Dus bij bijvoorbeeld een crash.

Artikel 32

 1. Het is nadat iemand van het leven beroofd is door een rivaliserende groep, gedurende 24 uur niet toegestaan mee te doen aan eventuele wraakacties tegen deze groep.
 2. Indien de regel zoals beschreven in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 33

 1. Het is niet toegestaan een melding te maken naar een overheids instantie met de intentie om degene die hierop reageert te vermoorden en/of te ontvoeren.
 2. Er moeten ten allen tijden twee overheidsmedewerkers binnen een baan beschikbaar blijven nadat er één ontvoert is, dus als er 3 agenten aanwezig zijn mag er 1 ontvoert worden, als er 2 aanwezig zijn mag er geen ontvoert worden.
 3. Met betrekking tot de regel in lid 1 is het aan te raden om nooit valse meldingen te maken. Dit kan eventueel ook bestraft worden volgens artikel 12.
 4. Indien de regel beschreven in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 34

 1. Je moet je kleding veranderen wanneer je een personage aanmaakt, dus je mag niet met de standaard kleding op de server spelen.
 2. De standaard kleding zoals genoemd in lid 1 bestaat uit een wit t-shirt, spijkerbroek en schaakbord schoenen.
 3. Verder moet je ervoor zorgen dat je armen kloppen (dus niet door je kleren heen te zien zijn) en en mag je geen overheids kleding kiezen.
 4. Bij overtreding van de vergrijpen in lid 1 of 3 zal je eerst een mondelinge waarschuwing krijgen en krijg je de optie om je kleren te veranderen, weiger je dit krijg je een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 35

Bodycam beelden zijn op de volgende manier toegestaan

 1. Overheids diensten zijn uitgerust met bodycams.
 2. Burgers kunnen alleen met hun telefoon filmen.
 3. De voertuigen van de overheids diensten zijn uitgerust met een 360 graden camera.
 4. overige voertuigen zijn uitgerust met een dashcam gericht naar voren.

Artikel 36

 1. Wanneer een journalist bezig is met een opname of live is is het niet toegestaan deze te storen. Wanneer deze regel overtreden wordt zal dit resulteren in een ban tot de opname voorbij is en een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 37

 1. Het is verboden om jezelf of als organisatie te verkleding op uiterlijk van een overheidsmedewerker.
 2. Bij overtreding van deze regels zal er een straf uitgedeeld worden volgend de 2e catogorie.

Artikel 39

 1. Criminele organisaties mogen een maximaal leden aantal hebben van 11 personen.
 2. Overtreding van het leden aantal genoemd in lid 1 zal een straf worden uitgedeeld volgens de 1e catogorie.
 3. Bij herhaalde overtreding zal er een straf van de 2e catogorie volgen.

Artikel 40

 1. Het is verboden voor een idividu om schade aan terichten aan een ander individu en dan zich te begeven naar een safe zone.
 2. Het is verboden om door middel van de safe-zone te ontkomen aan illegale activiteiten en/of roleplays.
 3. Het feit genoemt in lid 1 en lid 2 wordt gezien als "FailRP".
 4. Dit zal gestraft worden met een straf van de eerste catogorie.

Artikel 41

 1. Wanneer de leden in een server supported organisatie zodanig opvallen op een negatieve manier (bijvoorbeeld veel warnings), zal de Hoge Raad beslissen over een gepaste straf jegens deze organisatie. Bij criminele organisaties kan dit zelfs leiden tot een volledige opschorting van de groep.

Artikel 42

 1. Het is verboden om gezichts bedenkende kleding te dragen in het openbaar.

Regels in het kort

 • Geen FailRP (Roleplay van zeer slechte kwaliteit, niet realistisch)
 • Geen VDM (Vehicle deathmatch, je wagen als wapen gebruiken).
 • Geen RDM (Random deathmatch, zonder goede reden mensen dood slaan/ schieten).
 • Geen Cheats (Uiteraard is het niet toegestaan om cheats te gebruiken om jezelf een voordeel te geven en dit zal dan ook resulteren is een regelrechte ban)
 • Geen Exploits (Bugs / Misstanden misbruiken om hier zelf en/of voor andere profijt uit te halen).
 • Geen server/roleplay verstorend gedrag (Mic spammen, trollen etc).
 • Geen Metagaming (Gebruik maken van informatie wat jouw karakter niet kan weten en of andere discord kanalen dan de main discord).
 • Geen Overheidsvoertuigen stelen of kleding dragen.(Politie, ambulance en ANWB auto’s mogen niet door burgers gereden worden).
 • Geen Cop-baiting (politie uitdagen/uitlokken).
 • Geen Spam (de chat vol spammen met nutteloze berichten)
 • Geen Combat Logging (Zomaar de server verlaten tijden bijvoorbeeld een ontvoering).
 • Niet overdreven schelden. (Geen Kanker en dergelijke, maakt niet uit of het bij je karakter hoort of niet. Hier wordt extra streng op gestraft.)
 • Houd het realistisch, ga niet met een Lamborghini door de woestijn racen met 200 km/h, of met auto's gebouwen in.
 • Ga zuinig om met je leven, dus niet zomaar zelfmoord plegen zonder reden.
 • Wanneer je bent gerespawned herinnert jouw karakter niets van wat er met je gebeurd is. Je weet nog wel dingen als je Baan en je vrienden maar je weet niet hoe je bent doodgegaan of door wie en dergelijke.
 • Het is VERPLICHT een microfoon te hebben om te kunnen communiceren en Roleplayen.
 • Nederlands kunnen spreken is verplicht.
 • Je kunt alleen contant geld stelen bank geld kan niet gestolen worden.(edited)
 • Werk je bij de overheidsdiensten dan geldt er een zero tolerance beleid met bate tot drugs of criminele activiteiten word je ingame gepakt door een agent dan betekent dit einde baan, het is daarnaast verboden om overheids voorwerpen te verkopen of weg te geven en dit is banwaardig denk hierbij aan wapens, medkits, of in beslag genomen voertuigen en drugs, ook is het verboden om je beroep in je voordeel te gebruiken bij criminele activiteiten.
 • Gebruikt /report om mensen te rapporteren die niet naar de regels luisteren. (Maakt de RP veel beter)
 • Bij het pakken van wapens anders dat Handgeweren (Pistolen) moet je Roleplayen dat je deze pakt en een tas op je rug dragen. (Voorbeeld: /me Pakt AK-47 uit tas ).
 • Niet ADVERTEREN met je eigen server/discord in de server zowel als op de discord.
 • Gebruik /Twt (twitter) voor in character berichten, dus juist voor Roleplay.
 • Het is verboden voertuigen van jobs te gebruiken voor criminaliteit denk hierbij aan bijvoorbeeld een vuilnis truck.
 • Buiten game communiceren is verboden dit mag alleen door overheidsdiensten gebruikt worden in porto kanalen of bij een vrijstelling
 • Het is verboden op alt accounts geld of wat voor materieel dan ook uit te wisselen
 • Het is verboden met voertuigen gebouwen in te rijden.
 • Onder afk proberen uit te komen is verboden.
 • Ben je als agent niet in game mag je niet deelnemen aan de overval.
 • wanneer je wordt vermoord door een rivaliserende gang mag je 24 uur niet deelnemen aan eventuele wraakacties of roleplay richting een andere gang.
 • Het is verboden een ambulancier of anwb'er te vermoorden of te ontvoeren bij een oproep of gebruik van hun.